Aghony - Beauty Script

Aghony - Beauty Script

Aghony - Beauty Script
Aghony - Beauty Script

Aghony - Beauty Script 4272582

Aghony Script is an effortless beauty font that even when you typed it out in a blank space is an auto beautify. Yes, it's really that simple. And it'll be a perfect font pair for any kind of projects with the beauty word involved in the concept list. A definition of "no-makeup" makeup for your design touch.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí