Adobe Prelude CC 2018 - Một Ingest Video Và Logging Được Thiết Kế Để Giúp Bạn Có Được Tổ Chức

Adobe Prelude CC 2018 - Một Ingest Video Và Logging Được Thiết Kế Để Giúp Bạn Có Được Tổ Chức

Adobe Prelude CC 2018 - Một Ingest Video Và Logging Được Thiết Kế Để Giúp Bạn Có Được Tổ Chức
Adobe Prelude CC 2018 - Một Ingest Video Và Logging Được Thiết Kế Để Giúp Bạn Có Được Tổ Chức

Adobe Prelude CC 2018 là một ingest video và logging được thiết kế để giúp bạn có được tổ chức, làm việc nhanh hơn, và sắp xếp quá trình sản xuất của bạn. Dễ dàng nhận dạng đoạn phim dựa trên tập tin và chuyển mã sang định dạng bất kỳ gần, và đổi tên clip.

Visual Keyboard Shortcut Editor Phím tắt trực quan là ở đây để nâng cao trải nghiệm chỉnh sửa của bạn. Sử dụng Trình chỉnh sửa Phím tắt bằng Bàn phím Trực quan để xem những phím nào đã được gán các phím tắt và có sẵn để phân công.
Audio channel mapping enhancements Cửa sổ xuất bản Phương tiện xuất hiện bây giờ có một Tách đơn lẻ Tracks. Bạn có thể bật hộp kiểm này để xuất âm thanh trong môi trường làm bản đồ một-một. Khi hộp kiểm được bỏ chọn, đầu ra âm thanh sẽ là Stereo.

Adobe Prelude CC 2018

Nguồn Kho Sinh Viên - Chúc các bạn tải và cài đặt thành công !