Khóa học Adobe Indesign CC 2015 từ cơ bản đến nâng cao

Khóa học Adobe Indesign CC 2015 từ cơ bản đến nâng cao

Khóa học Adobe Indesign CC 2015 từ cơ bản đến nâng cao
Khóa học Adobe Indesign CC 2015 từ cơ bản đến nâng cao

Bạn sẽ học được gì

* Làm chủ giao diện làm việc của Adobe InDesign

* Sử dụng thành thạo các công cụ của Adobe InDesign CC 2015

* Biết cách làm việc với văn bản, biên tập và cấu trúc văn bản

* Thiết kế được tạp chí, sách, catalog, lịch, tờ rơi... một cách chuyên nghiệp

Giới thiệu khóa học

 Là những nhà thiết kế đồ họa chúng ta thường sử dụng kết hợp nhiều phần mềm thiết kế khác nhau để tạo nên những sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường. 

 Indesign là một phần mềm chuyên nghiệp trong lĩnh vực tổ chức layout, bố cục sản phẩm. Nó không chỉ đơn giản là công cụ hữu hiệu để tạo ra các sản phẩm như Sách, báo, Tạp chí, catalogues… Mà với khả năng kiểm soát, tương tác với các đối tượng đồ họa tĩnh, động. Khả năng chuyên sâu trong mọi thao tác trình bày, soạn thảo hay biên tập với văn bản.

Indesign thực sự là một phần mềm thiết kế vượt trội. Với phiên bản CC 2015 hãng Adobe cung cấp những khả năng kiểm soát chuẩn xác các đối tượng thiết kế, cùng các công cụ mới rất tiện dụng và hiệu quả. Cho phép nhà thiết kế, tạo hình và xuất bản các tài liệu cho in ấn, trực tuyến hay cho các thiết bị di động, nhúng kèm các tương tác, hoạt họa, phim, nhạc nhằm cuốn hút người đọc, Adobe InDesign CC 2015 còn tối ưu hóa các chức năng cho người dùng bằng cách tích hợp các dịch vụ trực tuyến như font chữ, hình ảnh tư liệu và thư viện người dùng, giúp chúng ta có thể làm việc mọi lúc mọi nơi một cách thuận tiện và hiệu quả nhất.

Trong khóa học "Adobe Indesign CC 2015 từ cơ bản đến nâng cao" của giảng viên Lê Đức Lợi sẽ giới thiệu với các bạn những góc nhìn cụ thể về một phần mềm đang được đánh giá là công cụ tuyệt vời cho những nhà thiết kế chuyên và không chuyên.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu khóa học

 Bài 1: Hướng dẫn sử dụng học liệu

 Phần 2: Thử học Indesign cấp tốc

 Bài 2: Tạo tài liệu mới

 Bài 3: Tạo footer với master page

 Bài 4: Nhập hình ảnh và chỉnh văn bản

 Bài 5: Thiết lập thẻ thuộc tính văn bản

 Bài 6: Tạo mục lục và chỉnh table

 Phần 3: Làm chủ giao diện làm việc và các công cụ

 Bài 7: Làm quen với giao diện làm việc indesign

 Bài 8: Điều phối vùng làm việc

 Bài 9: Làm quen với thanh điều khiển Control

 Bài 10: Làm quen với các công cụ trên thanh công cụ Tool

 Bài 11: Cách lựa chọn đối tượng để làm việc

 Bài 12: Làm việc với nhiều cửa sổ tài liệu cùng lúc

 Bài 13: Sử dụng các panel và quản lý không gian làm việc

 Bài 14: Thiết lập đơn vị đo và sử dụng thước kẻ

 Bài 15: Xoay trang và điều chỉnh chất lượng hiển thị của tài liệu

 Bài 16: Lưu và chuyển phiên bản (version) cho tài liệu

 Phần 4: Bắt đầu với một tài liệu mới

 Bài 17: Khởi tạo một tài liệu mới

 Bài 18: Tạo vùng bù xén cho sản phẩm

 Bài 19: Biên tập các đường gióng căn lề

 Bài 20: Tạo đường gióng ruler guides

 Bài 21: Tìm hiểu về khung chứa văn bản (text frame)

 Bài 22: Lựa chọn và biên tập văn bản

 Bài 23: Nhập văn bản vào indesign (import text)

 Bài 24: Nhập hình ảnh hoặc đối tượng đồ họa vào indesign

 Phần 5: Quản lý trang tài liệu

 Bài 25: Thêm, nhân bản, xóa trang và di chuyển trang

 Bài 26: Tạo mới một trang chủ và gán trang chủ lên trang con

 Bài 27: Sử dụng lệnh Overriding master page items

 Bài 28: Ghép trang và thay đổi kích thước của trang

 Bài 29: Chèn số trang tự động vào tài liệu

 Bài 30: Thay đổi trật tự của số trang

 Phần 6: Làm việc với văn bản - Text

 Bài 31: Chèn các ký tự đặc biệt vào đoạn văn bản

 Bài 32: Sâu chuỗi văn bản (threading text frames)

 Bài 33: Chia cột cho đoạn văn bản

 Bài 34: Chèn khoảng trống cho văn bản xung quanh text frame

 Bài 35: Tự động điều chỉnh khung chứa văn bản (text frame)

 Bài 36: Viết chữ chạy trên đường cong

 Bài 37: Chỉnh sửa văn bản với cửa sổ Story Editor

 Phần 7: Tìm hiểu các lệnh biên tập văn bản Character

 Bài 38: Điều chỉnh Font chữ, kiểu chữ và cỡ chữ

 Bài 39: Làm đẹp cho đoạn văn bản với Leading, Kerning, tracking

 Bài 40: Viết hoa, viết thường và các định dạng khác

 Bài 41: Tìm kiếm và thay thế văn bản

 Bài 42: Làm chủ font với chức năng Find Font

 Phần 8: Biên tập cấu trúc văn bản đoạn Paragraph

 Bài 43: Biên tập cấu trúc văn bản đoạn Paragraph

 Bài 44: Tô màu nền cho văn bản với tính năng mới shading

 Bài 45: Kỹ thuật trình bày văn bản đẹp với Baseline

 Bài 46: Làm chủ Ruler Paragraph tăng hiệu quả thiết kế

 Bài 47: Kỹ thuật Spanning & Splitting cho cột văn bản

 Bài 48: Xử lý lỗi khoảng trắng với Hyphernation

 Bài 49: Kiểm soát lỗi từ mồ côi và dòng mồ côi

 Bài 50: Kỹ thuật dùng tabs trong trình bày văn bản

 Bài 51: Chèn các dấu hoa thị hoặc số đếm đầu đoạn

 Phần 9: Làm việc với đối tượng đồ họa Graphics link

 Bài 52: Sử dụng bảng quản lý liên kết hình ảnh Links panel

 Bài 53: Biên tập hình ảnh, Update và relink

 Bài 54: Tìm hiểu chức năng Fitting graphics to the frame

 Bài 55: Hình ảnh transparency và chức năng clipping path

 Bài 56: Chèn mã QR codes

 Phần 10: Thiết lập các thuộc tính cho một đối tượng

 Bài 57: Tô màu và tô màu viền cho đối tượng

 Bài 58: Biên tập thuộc tính đường viền của đối tượng

 Bài 59: Hiệu ứng trong suốt Transparency

 Bài 60: Nhóm hiệu ứng trong bảng Effect

 Bài 61: Nhóm hiệu ứng Feather

 Bài 62: Dùng Corner Options để tạo hiệu ứng bo góc

 Bài 63: Sao chép thuộc tính đối tượng với Eyedropper tool

 Bài 64: Tìm kiếm và thay thuộc tính cho đối tượng

 Phần 11: Quản lý màu sắc trên indesign

 Bài 65: Tạo và sử dụng màu hiệu quả trên swatch

 Bài 66: Đổi màu cho toàn bộ sản phẩm với chỉ một thao tác

 Bài 67: Lưu ý khi sử dụng những unnamed colors

 Bài 68: Sử dụng màu tô Gradient

 Phần 12: Các cách tạo Frame với công cụ vẽ

 Bài 69: Vẽ và biên tập các đường path trong indesign

 Bài 70: Vẽ với các hình cơ bản trên indesign

 Bài 71: Liên kiết các đối tượng với lệnh Compound

 Bài 72: Lệnh convert các hình thành hình cơ bản

 Phần 13: Quản lý đối tượng trên indesign

 Bài 73: Thay đổi trật tự trên dưới của đối tượng

 Bài 74: Quản lý đối tượng trên layer

 Bài 75: Nhóm và khóa các đối tượng

 Bài 76: Chuyển nhanh một content sang frame khác

 Bài 77: Gióng hàng vị trí giữa các đối tượng

 Bài 78: Chèn văn bản xung quanh một đối tượng

 Bài 79: Neo một object vào đoạn văn bản

 Phần 14: Biến đổi đối tượng - Transforming Objects

 Bài 80: Nhân bản đối tượng

 Bài 81: Công cụ mới Collector và Placer

 Bài 82: Xoay đối tượng

 Bài 83: Thay đổi tỷ lệ đối tượng

 Bài 84: Kéo nghiêng và lật một đối tượng

 Bài 85: Làm việc với Transform again

 Phần 15: Tạo thẻ thuộc tính - Styles

 Bài 86: Tạo và áp dụng một thẻ thuộc tính Paragraph

 Bài 87: Tạo và áp dụng thẻ character

 Bài 88: Tăng hiệu quả cho thẻ Paragraph với Nested Styles

 Bài 89: Tạo thẻ thuộc tính cho graphic objects.

 Phần 16: Biểu bảng - Tables

 Bài 90: Tạo mới một table

 Bài 91: Các điều chỉnh cho dòng và cột table

 Bài 92: Chèn dòng Header và footer cho table

 Bài 93: Định dạng lại thuộc tính của table

 Bài 94: Định dạng lại thuộc tính của cell

 Bài 95: Chèn các đối tượng đồ họa vào cell

 Bài 96: Đặt thẻ thuộc tính cho table

 Phần 17: Đóng gói để xuất khẩu và in ấn

 Bài 97: Kiểm soát lỗi với freflight

 Bài 98: Đóng gói để xuất khẩu

 Bài 99: Xuất khẩu thành một file PDF

 Bài 100: Tổng kết

Học Online: Tại đây

Fshare   |    Mshare ( Tốc độ cao)

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí