Admission Flyer Templates

Admission Flyer Templates

Admission Flyer Templates
Admission Flyer Templates

Admission Flyer Templates

Education Flyers Template Vl: 07

Education Flyers Template with abstract shapes creative design easy to replace your text start promotion with my Flyer Template

Download file Include

2 Design concept

Vector eps. format (Editable & scale-able )

Ai format (Editable & scale-able )

PDF

Help file

Information Education Flyer

3 Color Version

Easy Customization and Editable

Size: A4 (210X297)

300 PPI resolution

Working Software Version : CS6 Version.

Software support version : CS4, CS5, CS6, CC+ Version.

Font FREE download link: include on the help

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí