Admin Menu Editor Pro

Admin Menu Editor Pro v2.10.2,Admin Menu Editor Pro v2.11,Admin Menu Editor Pro,Admin Menu Editor Pro v2.14

Admin Menu Editor Pro
Admin Menu Editor Pro

Admin Menu Editor Pro helps you customize the WordPress admin menu to better suit your – or your clients’ – needs.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Admin Menu Editor Pro v2.11

Google Driver   |  |   MegaNZ

Admin Menu Editor Pro v2.14

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí