Admin Columns Pro v4.7.3 - WP Columns Manager

Admin Columns Pro v4.7.3 - WP Columns Manager

Admin Columns Pro v4.7.3 - WP Columns Manager
Admin Columns Pro v4.7.3 - WP Columns Manager

Add, remove and re-order your columns. Using our drag-and-drop-interface, loved by thousands of users around the world, you gain full control over your posts and other overview screens. Add, remove and re-order any column for posts, users, taxonomies, comments and media. With over 90 columns to choose from including: featured images, custom fields and taxonomies. Create the interface you’ve always dreamed of (if you’re into WordPress that much).

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên :  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí