Abstract Chalk Photoshop Action

Abstract Chalk Photoshop Action

Abstract Chalk Photoshop Action
Abstract Chalk Photoshop Action

ACTION INCLUDE YOUR FILES:

  • Action (ATN)
  • Brushes (ABR)
  • Pattern (PAT)    
  • Instruction for the user. (txt)
  • Well organized Layers, folders.
  • Layers Are Adjustable.

Use the RGB Mode and 8 Bits color.
Make sure you are using the English version of Photoshop.
Images in Preview Are Not Included.
Works in the following versions: CS4, CS5, CS6, CC+

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí