[TIỂU THUYẾT] ĐIỆP VIÊN 007 - SÒNG BẠC HOÀNG GIA

[TIỂU THUYẾT] ĐIỆP VIÊN 007 - SÒNG BẠC HOÀNG GIA

[TIỂU THUYẾT] ĐIỆP VIÊN 007 - SÒNG BẠC HOÀNG GIA
[TIỂU THUYẾT] ĐIỆP VIÊN 007 - SÒNG BẠC HOÀNG GIA

Nội Dung Truyện : Điệp Viên 007 - Sòng Bạc Hoàng Gia

Dịch giả: Khắc Vinh

Chiffre là một tay trùm xã hội đen người Pháp chuyên dùng lợi nhuận thu được từ sòng bài của mình để ủng hộ cho bọn khủng bố. Trong một lần sai sót, số tiền mà lẽ ra chuyển cho bên khủng bố bị Chiffre làm thất lạc. Để kiếm cách bù lại, Chiffre quyết định tham gia một cuộc thi chơi bài và James Bond xuất hiện với nhiệm vụ ngăn cản Chiffre thành công...

1. Sòng Bạc Hoàng Gia - Chương 1

2. Sòng Bạc Hoàng Gia - Chương 2

3. Sòng Bạc Hoàng Gia - Chương 3

4. Sòng Bạc Hoàng Gia - Chương 4

5. Sòng Bạc Hoàng Gia - Chương 5

6. Sòng Bạc Hoàng Gia - Chương 6

7. Sòng Bạc Hoàng Gia - Chương 7

8. Sòng Bạc Hoàng Gia - Chương 8

9. Sòng Bạc Hoàng Gia - Chương 9

10. Sòng Bạc Hoàng Gia - Chương 10

11. Sòng Bạc Hoàng Gia - Chương 11

12. Sòng Bạc Hoàng Gia - Chương 12

13. Sòng Bạc Hoàng Gia - Chương 13

14. Sòng Bạc Hoàng Gia - Chương 14

15. Sòng Bạc Hoàng Gia - Chương 15

16. Sòng Bạc Hoàng Gia - Chương 16

17. Sòng Bạc Hoàng Gia - Chương 17

18. Sòng Bạc Hoàng Gia - Chương 18

19. Sòng Bạc Hoàng Gia - Chương 19

20. Sòng Bạc Hoàng Gia - Chương 20

21. Sòng Bạc Hoàng Gia - Chương 21

22. Sòng Bạc Hoàng Gia - Chương 22

23. Sòng Bạc Hoàng Gia - Chương 23

24. Sòng Bạc Hoàng Gia - Chương 24

25. Sòng Bạc Hoàng Gia - Chương 25

26. Sòng Bạc Hoàng Gia - Chương 26

27. Sòng Bạc Hoàng Gia - Chương 27

SÒNG BẠC HOÀNG GIA

Hướng dẫn getlink: tại đây

Nguồn Kho Sinh Viên - Chúc các bạn tải thành công !