MISA SME.NET 2012 R5 FULL - PHẦN MỀM KẾ TOÁN DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

MISA SME.NET 2012 R5 FULL - PHẦN MỀM KẾ TOÁN DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

MISA SME.NET 2012 R5 FULL - PHẦN MỀM KẾ TOÁN DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
MISA SME.NET 2012 R5 FULL - PHẦN MỀM KẾ TOÁN DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

MISA SME.NET 2012 R5 là phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hóa đơn, Thuế, Kho, TSCĐ, CCDC, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp. MISA SME.NET 2015 phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực: Thương mại; Dịch vụ; Xây lắp; Sản xuất.

Cung cấp tức thời nhiều biểu đồ phân tích, hệ thống báo cáo quản trị giúp Giám đốc nắm bắt nhanh chóng,
chính xác các thông tin về sức khỏe của Doanh nghiệp.
Phân hệ Quỹ
Dễ dàn tạo mẫu Phiếu thu, Phiếu chi theo đặc thù doanh nghiệp, in theo khổ A4, A5 hoặc giấy cuộn.
Dự báo dòng tiền thu, chi trong tương lai giúp doanh nghiệp tối ưu vòng
Phân hệ Ngân hàng
Đáp ứng nghiệp vụ thanh toán qua thẻ tín dụng. Lập và in các chứng từ như Séc, UNC theo đặc thù biểu mẫu từng ngân hàng.
Hỗ trợ đối chiếu chứng từ thu, chi với sổ phụ ngân hàng để phát hiện chênh lệch.

MISA SME.NET 2012 R5 full

Nguồn Kho Sinh Viên - Chúc các bạn tải và cài đặt thành công !