Kraft Paper Food Bag Mockup

Kraft Paper Food Bag Mockup

Kraft Paper Food Bag Mockup
Kraft Paper Food Bag Mockup

Contains special layers and smart object for your creative works.

This mockup is available for purchase only on Yellow Images.

Sample design is not included in the download file.

Google Driver   | |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí