Khoá học lập Trình ASP.Net MVC 5 Căn Bản

Khoá học lập Trình ASP.Net MVC 5 Căn Bản

Khoá học lập Trình ASP.Net MVC 5 Căn Bản
Khoá học lập Trình ASP.Net MVC 5 Căn Bản
MVC hay Model-View-Controller (tiếng Anh) là một mẫu kiến trúc phần mềm trong kỹ thuật phần mềm. Khi sử đúng cách, mẫuMVC giúp cho người phát triển phần mềm cô lập các nguyên tắc nghiệp vụ và giao diện người dùng một cách rõ ràng hơn. Phần mềm phát triển theo mẫu MVC tạo nhiều thuận lợi cho việc bảo trì vì các nguyên tắc nghề nghiệp và giao diện ít liên quan với nhau.
 
Trong mẫu Model-View-Controller, mô hình (model) tượng trưng cho dữ liệu của chương trình phần mềm. Tầm nhìn hay khung nhìn (view) bao gồm các thành phần của giao diện người dùng. Bộ kiểm tra hay bộ điều chỉnh (controller) quản lý sự trao đổi giữa dữ liệu và các nguyên tắc nghề nghiệp trong các thao tác liên quan đến mô hình.
Cấu trúc mô hình MVC
– MVC chia ứng dụng của bạn làm 3 phần:
1.    Model: chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu, mọi tác vụ tương tác với cơ sở dữ liệu(CSDL) của bạn đều nằm ở đây.
2.    View: chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu .
3.    Controller: điều khiển view và model làm việc với nhau. Controller nhận request từ client, gọi model thực thi tương ứng, và gởi trả dữ liệu lại cho client bằng view, view định dạng dữ liệu để hiển thị cho người dùng.
Đến với khóa học Lập trình ASP.NET MVC 5 bạn sẽ hiểu được các kiến thức cơ bản về MVC cũng như thực hiện một website đơn giản với MVC

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT
·Bài 1 : Giới thiệu khóa học MVC 5
·Bài 2 : Hướng dẫn cài đặt
·Bài 3 : Chạy ứng dụng MVC đầu tiên
CHƯƠNG 2 : XÂY DỰNG MÔ HÌNH MVC
·Bài 4 : Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của Controller
·Bài 5 : Tạo Controller và Route đơn giản
·BÀi 6 : Tìm hiểu Action và Parameter
·Bài 7 : Giới thiệu View
·Bài 8 : Hướng dẫn cách tạo View
·Bài 9 : Đổi View và Layout
·Bài 10 : Truyền dữ liệu từ Controller tới View
·Bài 11 : Hướng dẫn tạo Model
·Bài 12 : Tạo chuỗi kết nối với Model
·Bài 13 : Truy xuất Database từ Model vào Controller
·Bài 14 : Tương tác với SQL Server LocalDB
·Bài 15 : Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu
·Bài 16 : Nguyên tắc điều hướng ( Route )
·Bài 17 : Tạo route đơn giản
·Bài 18 : Default, Static, Custom variables
·Bài 19 : Hướng dẫn Variable, Length Routes

Học Online: Tại đây

Fshare   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí