Karaoke Night Party Flyer

Karaoke Night Party Flyer

Karaoke Night Party Flyer
Karaoke Night Party Flyer

Size:

  • 4x4 inch + 0.25in bleed
  • 4x6 inch + 0.25in bleed

Description:

  • 100% fully layered, 2. PSD files
  • All text full editable
  • Ready for Instagram
  • Exclusive objects 3D render
  • Drawn in Photoshop CC
  • Resolution: 300dpi
  • Colour model: CMYK

In addition to basic file inside download:

  • Inscription Fonts used.

Inscription Fonts used:

Google Driver   |   Fshare ( Tốc độ cao )   |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí