Hoodie with Zipper Mockup - Back View

Hoodie with Zipper Mockup - Back View

Hoodie with Zipper Mockup - Back View
Hoodie with Zipper Mockup - Back View

This Zip-up Hoodie Mockup in a back view is especially useful for presenting your designs to clients, or showing off your work in your portfolio. Fairy simple to use. Easy to recolor different zones separately. This PSD mockup includes special layers and smart objects for your design.

Google Driver   |   Fshare ( Tốc độ cao )   |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí