Glossy Coffee Bag Mockup

Glossy Coffee Bag Mockup

Glossy Coffee Bag Mockup
Glossy Coffee Bag Mockup

Display your design in a more efficient way on this mockup of a glossy coffee bag. Ready to use. Contains golden layer. Includes special layers and smart objects for your amazing artworks.

This mockup is available for purchase on Yellow Images only.

Sample design is not included in the download file.

Google Driver   | |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên :  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí