C1ick Match Kodak Pro Pack for Adobe Lightroom and Camera Raw V3

C1ick Match Kodak Pro Pack for Adobe Lightroom and Camera Raw V3

C1ick Match Kodak Pro Pack for Adobe Lightroom and Camera Raw V3
C1ick Match Kodak Pro Pack for Adobe Lightroom and Camera Raw V3

C1ick Match Kodak Pro Pack for Adobe Lightroom and Camera Raw V3

Lightroom & ACR | Win + Mac

https://www.c1ick.com/shop/c1ick-match-kodak-pro-pack

The film emulation profiles included in the C1ick Match Kodak Pro Pack for Adobe Lightroom & Camera Raw are Frontier and Noritsu versions of:

  • Kodak Ektar (Processed Normal, Pushed 1 Stop, Pushed 2 Stops)
  • Kodak Portra 160 (Processed Normal, Pushed 1 Stop, Pushed 2 Stops)
  • Kodak Portra 160NC
  • Kodak Portra 160VC
  • Kodak Portra 400 (Processed Normal, Pushed 1 Stop, Pushed 2 Stops)
  • Kodak Portra 400 v2
  • Kodak Portra 400NC
  • Kodak Portra 400VC
  • Kodak Portra 400UC
  • Kodak Portra 800 (Processed Normal, Pushed 1 Stop, Pushed 2 Stops)

Google Driver   |   Fshare ( Tốc độ cao )   |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí