Branding Lookbook

Branding Lookbook

Branding Lookbook
Branding Lookbook

FEATURES

 • 30 Custom pages
 • A4 & US Letter paper size
 • Full editable
 • Master page
 • Free font used
 • Stylish layout
 • CMYK @300 DPI – Print ready
 • Compatible with InDesign CS4 and newer

Preview images are not included in download!

FILES INCLUDED

 • .INDD files
 • .IDML files
 • .HELP file

IMPORTANT

All images are used for preview and illustration purposes only. No images are included in the download.

IF YOU BUY THIS AND LIKE IT, PLEASE RATE THIS DESIGN.

Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí