Big Bundle Pack

Big Bundle Pack

Big Bundle Pack
Big Bundle Pack

DETAILS

Other Big Bundle


Description


 • 59 Unique Design.
 • All Product Help File Include.
 • Paragraph & Character styles.
 • Object styles.
 • Color swatches for simple color editing through whole document.
 • Compatible with Adobe Indesign CS4, CS5, CS5.5 , CS6 & CC.
 • Vector Infographics & Icon.
 • Uses free fonts.
 • Does not include photographs.

Font Link


Product Quantity


 • Annual Report - 5
 • Brochure - 4
 • Landscape Annual Report - 1
 • Calendar - 3
 • Invoice - 5
 • Magazine - 2
 • Newsletter - 4
 • Powerpoint coming up next update.
 • Proposal - 6
 • Resume - 3
 • Stationary - 7
 • Flyer - 7
 • Icon - 3
 • Button - 3
 • Business Card - 7

Product Link


Annual Report

Brochure

Landscape Annual Report

Calendar

Invoice

Magazine

Newsletter

Proposal

Resume

Stationary

Flyer

Icon

Button

 • 1 Button Bonus.

Business Card

 • 7 Business Card Bonus.
 • Abstract Business Card Vol-1.
 • Business card1.
 • Classic Style Business Card.
 • Corporate Business Card.
 • Creative Business Card.
 • Map Business Card.
 • Social Media Business Card.-

Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí