72 PRO Orange & Teal Photoshop Actions

72 PRO Orange & Teal Photoshop Actions

72 PRO Orange & Teal Photoshop Actions
72 PRO Orange & Teal Photoshop Actions

Apply a Cinematic effect to your images with this easy Photoshop Effects

Files Included

  • Action ATN
  • Help File

I hope you like it. Don’t forget to Rate it 

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí