7 PRO FOOD LIGHTROOM PRESETS

7 PRO FOOD LIGHTROOM PRESETS

7 PRO FOOD LIGHTROOM PRESETS
7 PRO FOOD LIGHTROOM PRESETS

Consists Of 7 Pro Lightroom presets

  1. Crispy
  2. Rich
  3. Salty
  4. Savory
  5. Smooth
  6. Spicy
  7. Sugary Food

Why is that Package Great for you?

My Lightroom Presets are particularly developed to develop quickly distinct tones and designs you prefer. With the click of a button, you can have an elegant image that stimulates a psychologicalaction from audiences and brings in possible customers! Change your pictures into art work!

Google Driver   |   Fshare ( Tốc độ cao )   |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí