60 Marble Paper Backgrounds

60 Marble Paper Backgrounds

60 Marble Paper Backgrounds
60 Marble Paper Backgrounds

110 Marble ink paper monochromatic textures and backgrounds. Modern one tone and duotone backgrounds, very bright colors and interesting natural shapes. This textures would be great addition to any project, they can be used anywhere ( web design, cards, banners, posters, for textile design, for patterns, cases, art, apps, print, invitations, decoration )The possibilities are endless!

Google Driver   | |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí