6 Fast Food Tri Fold Bochures

6 Fast Food Tri Fold Bochures

6 Fast Food Tri Fold Bochures
6 Fast Food Tri Fold Bochures

This Tri-fold Brochure template can be used for multi purposes by businesses offering various services. You can insert your own brands, images, text to Brochure. Files are Fully Editable.

Brochure Information:

  • Photoshop File (.psd)
  • File size 8.5×11 inches
  • 0.25 inches bleed
  • Easy to Customizable
  • 300 DPI Resolutions
  • Ready to Print
  • Free Fonts
  • Images are not included

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí