500 Bài Thuốc Đông Y Gia Truyền Trị Bách Bệnh

500 Bài Thuốc Đông Y Gia Truyền Trị Bách Bệnh

500 Bài Thuốc Đông Y Gia Truyền Trị Bách Bệnh
500 Bài Thuốc Đông Y Gia Truyền Trị Bách Bệnh

Ở Việt Nam, Đông y là thuật ngữ được sử dụng song song với "Y học cô truyền", dùng chỉ nền V học có nguồn gốc Trung Quôc \ à Việt Nam xưa, dể phân biệt vứi Tcâv y (Y học hiện đại). Lý luận Dông y dựa trên nền táng triết học cô : Âm Dương, Ngũ Hành. Âm Dương, Ngũ Hành Ccân bằng thì cơ thể khỏe mạnh, việc chữa bệnh nhằm lập lại trạng thái cân bằng của các yếu tố dó (trong khi Tâv V dựa trên Ccác kiến thức về giải phẫu, sinh lý, \'i sinh,v.v. cùng các thành tựu cùa các ngành khoa học hiện đại). Bèn cạnh Âm Dương, Ngủ Hành, cơ sờ Iv luận Dông v còn bao gồm; học thuvêt thiên nhân hợp nhât, học thuyết kinh lạc, bát cương, học thuyêt tạng tượng. Mặc dcầu hạng tượng học Dông y có nhiều diêm tương dồng với giải phẫu \’à sinh lý học Tây V, Ccác từ Hán-Việt dùng đê chỉ các tạng (Tcâm, Can, Tỷ, Phế, Thtận), phù (VỊ, Dảm, Tam tiêu, Bàng quang, Tiêu trường. Dại trường) trong Dông y không dồng nhất với các từ chỉ các cơ quan theo giải phẫu học Tây y (Tim, Can, Lách, Phôi, Thận; Dạ dày, Mcật, v.\.). Bời lẽ Dông y có một hệ thống lý luận khác, theo dó, việc chia tách cơ thể thành Ccác bộ phận khác nhau một cách rạch ròi chỉ l<à khiên cưởng, do cơ thê là một thể thống nhât.

Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho khosinhvien.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: khosinhviencom
+ Email: nghiepnh@gmail.com

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí