50 Urban City Lightroom Presets and LUTs

50 Urban City Lightroom Presets and LUTs

50 Urban City Lightroom Presets and LUTs
50 Urban City Lightroom Presets and LUTs

Make your night city photos look epic with these desktop and mobile Lightroom presets! This massive bundle gives you 50 presets to choose from + an additional 50 skin protected version. They're made with Lightroom CC profiles to give your nighttime cityscapes that stunning pop.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí