50 Photoshop Actions Retouching Skin

50 Photoshop Actions Retouching Skin

50 Photoshop Actions Retouching Skin
50 Photoshop Actions Retouching Skin

BUNDLE Actions! Retouching Skin!

With this action set you can airbrush skin, fix blemishes or any skin imperfections, highlight face, contour, sharpen, also restore skin texture,enhance eyes, eyebrows, lips, other small details.

YOU WILL GET:

  • 50 Retouching Skin for Photoshop CS-CS (Magic brush, Eye doctor, Eye Brightness, Teeth Whitener, Lips Enhancer, Skin Airbrushing, Skin Blur, Redness Reducer, Hair Gloss)
  • 100 Retouching Skin Brushes for Photoshop
  • 200 Skin Color Swatches for Photoshop
  • 6 Eye Lenses, PNG

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí