50 Marble Textures Part 2

50 Marble Textures Part 2

50 Marble Textures Part 2
50 Marble Textures Part 2

Part 2 of 50 Marble ink paper textures and backgrounds. This textures would be great addition to any project, they can be used anywhere ( web design, cards, banners, posters, for textile design, for patterns, cases, art, apps, print, invitations, decoration )The possibilities are endless! All the textures are 6000x4000px JPG files (300DPI).

Google Driver   | |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí