50 Kisses Photo Overlays

50 Kisses Photo Overlays

50 Kisses Photo Overlays

50 Kisses Photo Overlays 2876630

60 png images 4500x3000px 300dpi as:

– 30 kisses, (1000x1000px, 300 dpi).

– 6 frames overlays (4500x3000px, 300 dpi).

– 8 blowing kiss (4500x3000px, 300 dpi).

– 6 bokeh heart overlays (4500x3000px, 300 dpi).

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí