3D Pixel Photoshop Action

3D Pixel Photoshop Action

3D Pixel Photoshop Action
3D Pixel Photoshop Action

Software support version: No need any plug-in. Smoothly Runs in CS5.5 – CC18.

Turn your image into an awesome eye-catching image in just a few seconds!! Just load and play! It’s very easy to load and use.

ZIP Contains 1 ATN file, 1 TXT Image, and Preview Image.

Thanks, DesignCave 

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí