32 Fantasy Bundle

32 Fantasy Bundle

32 Fantasy Bundle
32 Fantasy Bundle

32 Hand-drawn SVG bundle Fantasy Eyelashes and Lips. 10 Eyelashes, 20 Lips, + 2 BONUS fantasy arabesque SVG.

Time to spice things up with these fantastic hand-drawn eyelashes and lips. Mix and match them in your projects and have tons of fun.

Each file is high-resolution (300 dots per inch), which will get you very clear prints.
Print at home, at your local print shop or online.

Your order will include a ZIP file with:
• 1 SVG file each
• 1 EPS file each
• 1 PNG file each

Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí