3 Floating A4 Paper Mockups

3 Floating A4 Paper Mockups

3 Floating A4 Paper Mockups
3 Floating A4 Paper Mockups

These floating A4 paper mockups have a subtle recycled paper effect that also feels clean and modern. Place your artwork into the included Smart Objects and save to update the mockup, ideal for showcasing printed logos, stationery and other print designs. Included are 3 high resolution A4 portrait mockups for Photoshop CS4+.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí