21 Học Làm CEO - Xây dựng kế hoạch tài chính

21 Học Làm CEO - Xây dựng kế hoạch tài chính

21 Học Làm CEO - Xây dựng kế hoạch tài chính
21 Học Làm CEO - Xây dựng kế hoạch tài chính

Hãy bắt đầu bằng việc tìm hiểu tình hình tài chính công ty bạn ở cuối quý gần nhất. Sau đó, đưa ra mục tiêu tài chính  trong 3 - 5 năm tới, tùy thuộc vào những gì nhà cho vay hoặc nhà đầu tư yêu cầu. Đây được gọi là bản dự thảo tài chính dựa trên các giả định về hoạt động kinh doanh của bạn. Khi bạn vạch ra mục tiêu thì những dự báo hằng năm nên được chia nhỏ theo tháng, trong khi dự đoán lâu dài hơn có thể được chia nhỏ theo năm.

Nếu kế hoạch kinh doanh của bạn sắp tới là mở rộng chi nhánh hiện tại, bản dự thảo của bạn sẽ dựa trên dữ liệu tài chính hiện có của công ty. Nếu doanh nghiệp của bạn mới được thành lập, báo cáo của bạn sẽ mang tính đầu cơ, nhưng bạn có thể làm cho chúng thực tế hơn bằng cách dựa trên báo cáo tài chính đã công bố của các doanh nghiệp  trong ngành có cách thức hoạt động tương tự.

Nhưng nếu bạn không thể tìm thấy dữ liệu này hoặc đơn giản nó không tồn tại vì lĩnh vực kinh doanh của bạn quá độc đáo hoặc dữ liệu của các công ty khác được bảo mật, hãy tìm một chuyên gia kế toán đã có kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp tương tự và giúp bạn lập nên bản dự thảo tài chính thực tế.

...Dowload xem full nhé!

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí