20 TOP BEAUTY BLOGGER LIGHTROOM PRESETS

20 TOP BEAUTY BLOGGER LIGHTROOM PRESETS

20 TOP BEAUTY BLOGGER LIGHTROOM PRESETS
20 TOP BEAUTY BLOGGER LIGHTROOM PRESETS

Top Beauty Blogger Lightroom Presets is a collection of 20 premium lightroom presets Features

  • 20 Premium Lightroom Presets
  • Professional effect
  • Easy to use
  • Fast rendering
  • Compatible with Adobe Lightroom 4 and/or higher versions
  • Works with RAW, JPG, TIFF & DNG
  • Use high resolution photos for the best result
  • Mobile version

Google Driver   |   Fshare ( Tốc độ cao )   |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí