20 in 1 Powerpoint Bundle

20 in 1 Powerpoint Bundle

20 in 1 Powerpoint Bundle
20 in 1 Powerpoint Bundle

BIG Discount is here, SAVE UP TO 95%, each template only cost you $0.5 !, Grab it now, who knows this will no longer exist in the future :) 1000 unique slides with all features to help you find the easiest way to built a professional presentation... what are you waiting for? :)

preview of each single item here :

Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí