2 Học Làm CEO - Hệ thống BSC

2 Học Làm CEO - Hệ thống BSC

2 Học Làm CEO - Hệ thống BSC
2 Học Làm CEO - Hệ thống BSC

Phân loại:

A và B - những chỉ tiêu cần định kỳ báo cáo cho lãnh đạo công ty, trong đó A là chỉ tiêu trọng yếu.

C - những chỉ tiêu khối theo dõi và chỉ báo cáo công ty khi có yêu cầu

Trọng số:

-Tổng trọng số 4 mục tiêu của BSC (Tài chính+Khách hàng+Nội bô+Học hỏi & phát triển) là 100%

-Tổng trọng số của các chỉ tiêu trong một mục tiêu là 100 %

Cách cho điểm

  • Điểm của chỉ tiêu được tính dựa trên kết quả thực tế so với kế hoạch
  • Đạt 100 điểm nếu kết quả thực tế vừa đúng so với kế hoạch
  • Cộng (+) 1 điểm nếu thực tế tốt hơn so với kế hoạch 1%. Cộng tối đa 100 điểm cho một chỉ tiêu
  • Trừ (-) 2 điểm nếu thực tế “tệ” hơn so với kế hoạch 1%. Điểm trừ tối đa là hết số điểm của mục tiêu

Các chỉ tiêu liên quan đến báo cáo "Kịp thời/đúng hạn":    

 + Nếu báo cáo tháng: chậm 1 ngày trừ 3 điểm của chỉ tiêu đó      

+ Nếu báo cáo Quý  : chậm 1 Tuần trừ 3 điểm của chỉ tiêu đó      

+ Nếu báo cáo năm  : chậm 1 tuần trừ 5 điểm của chỉ tiêu đó

•Tổng điểm thực hiện cuối kỳ được tính bằng công thức sau: 

 Tổng điểm thực hiện = ∑ ((điểm chỉ tiêu) x (trọng số của chỉ tiêu) x (trọng số của nhóm)) 

•Nếu kết quả đúng như kế hoạch, tổng điểm thực hiện sẽ là 100 điểm

•Nếu kết quả vượt kế hoạch, tổng điểm thực hiện sẽ là lớn hơn 100 điểm


Đánh giá hoàn thành kế hoạch:

a - Đơn vị được xem là hoàn thành kế hoạch nếu có tổng điểm thực hiện từ 100 điểm trở lên (ĐK cần), đồng thời tất cả các chỉ tiêu A  phải đạt tối thiểu 80 điểm trở lên, trong đó chỉ tiêu "Lãi gộp khối" phải đạt từ 90 điểm trở lên (ĐK đủ). 
b - Đơn vị xem là không hoàn thành kế hoạch nếu không đạt được một trong 2 điều kiện nêu ở mục (a) 

.................. tải và xem thêm full tài liệu BSC.

Google Driver   |   Fshare ( Tốc độ cao )   |   MegaNZ

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí