19 sprite effects

19 sprite effects

19 sprite effects
19 sprite effects

The pack contains a collection of well organized files

Animations (png sequences with 24 fps)

- electricity

- explosion_1

- explosion_2

- explosion_3

- explosion_4

- explosion_5

- fire_big

- fire_small

- flame_side

- ground_explosion

- health_up

- ready_attack

- smoke_1

- smoke_2

- smoke_3

- smoke_4

- smoke_5

- smoke_side

- splash

Enjoy!

Please feel free to contact me if you have any questions or comments

If you like it, please rate it!

Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí