18 Học Làm CEO - Quản trị Marketing

18 Học Làm CEO - Quản trị Marketing

18 Học Làm CEO - Quản trị Marketing
18 Học Làm CEO - Quản trị Marketing

HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING

Khái niệm và các bộ phận cấu thành của một hệ thống thông

Hệ thống ghi chép nôi bộ

Hệ thống tình báo Marketing

Hệ thống nghiên cứu Marketing

Hệ thống hỗ trợ quyết định Marketing (MDSS)

Thông tin Marketing là một yếu tố cực kỳ quan trọng đảm bảo Marketing có  hiệu quả như một kết quả của xu hướng Marketing toàn quốc và quốc tế, chuyển từ nhu cầu của người mua sang mong muốn của người mua, và chuyển từ cạnh tranh bằng giá cả sang cạnh tranh phi giá cả. Tất cả các công ty đều có một hệ thống thông tin Marketing, nhưng những hệ thống này khác nhau rất nhiều về mức độ tinh  vi. Trong rất nhiều trường hợp thông tin không có hay đến chậm hay không thể tin cậy  được.  Ngày  nay  ngày  càng  có  nhiều  công  ty đang  cố  gắng  cải  tiến  hệ  thống  thông tin Marketing của mình.

Một hệ thống thông tin Marketing được thiết kế tốt gồm bốn hệ thống con. Hệ thống con thứ nhất là hệ thống ghi chép nội bộ đảm bảo cung cấp những số liệu hiện  thời về mức tiêu thụ, chi phí, dự trữ, lưu kim, và những tài khoản phải thu và phải chi. Hệ thống con thứ hai là hệ thống tình báo Marketing, cung cấp cho những nhà
quản trị Marketing những thông tin hàng ngày về những diễn biến trong môi trường ở  bên  ngoài.  Hệ  thống  thứ  ba  là  nghiên  cứu  Marketing  đảm  bảo  thu  thập  những  thông tin liên quan đến một vấn đề Marketing cụ thể đặt ra trươc công ty. Hệ thống thứ tư là hệ thống hỗ trợ quyết định Marketing gồm các phương pháp thống kê và các mô hình quyết định để hỗ trợ những nhà quản trị Marketing thông qua các quyết  định đúng đắn hơn.

Làm thế nào ban lãnh đạo công ty có thể nắm được những mong muốn luôn thay đổi của khách hàng, những sáng kiến mới của đối thủ cạnh tranh, các kênh phân phối luôn thay đổi, v...v.? Câu trả lời đã rõ ràng: Ban lãnh đạo phải phát triển và quản trị thông tin.

....Dowload để xem full!

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí