16 phương pháp và kĩ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học

16 phương pháp và kĩ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học

16 phương pháp và kĩ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học
16 phương pháp và kĩ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học

Kho Sinh Viên giới thiệu cuốn sách "16 phương pháp và kĩ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học " là tài liệu hữu ích nhằm hỗ trợ cho giáo viên trong quá trình dạy học, ra đề kiểm tra trắc nghiệm, đồng thời đây là cẩm nang giúp các em học sinh lớp 10, 11, 12 ôn luyện, củng cố nhằm lựa chọn phương pháp tối ưu khi làm bài để đạt được kết quả cao nhất trong các kỳ thi.

Nội dung sách 16 PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC gồm:

Phương pháp 1. Bảo toàn khối lượng

Phương pháp 2. Tăng giảm khối lượng

Phương pháp 3. Bảo toàn nguyên tố

Phương pháp 4. Bảo toàn diện tích

Phương pháp 5. Bảo toàn Electron

Phương pháp 6.Phương pháp trung bình

Phương pháp 7. Các dạng qui đổi

Phương pháp 8.Phương pháp đường chéo

Phương pháp 9. Phân tích hệ số

Phương pháp 10. Sử dụngPhương trình ion thu gọn

Phương pháp 11. Khảo sát đồ thị

Phương pháp 12. Khảo sát tỉ lệ số mol H2O và CO2

Phương pháp 13. Chia hỗn hợp thành các phần không đều nhau

Phương pháp 14. Mối quan hệ giữa các đại lượng

Phương pháp 15. Chọn đại lượng thích hợp

Phương pháp 16. Kĩ thuật phân tích, so sánh

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí