16 Pages Recipe Template

16 Pages Recipe Template

16 Pages Recipe Template

16 Pages Recipe Template 1910117
PPT, PPTX, THMX | 5.8 Mb

Recipe eBook template for Publishers is a bright and clean cookbook template that allows for large full-page photographs to accompany each recipe. Like all of my eBook templates, you can quickly change the color scheme and layout with just a couple of clicks. Just drag and drop your content in and you’re ready to go!

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí