13 Nguyên Tắc Nghĩ Giàu Làm Giàu - Napoleon Hill

13 Nguyên Tắc Nghĩ Giàu Làm Giàu - Napoleon Hill

13 Nguyên Tắc Nghĩ Giàu Làm Giàu - Napoleon Hill

Cuốn sách "13 Nguyên Tắc Nghĩ Giàu Làm Giàu - Think And Grow Rich" của tác giả Napoleon Hill chỉ dẫn cho chúng ta những nguồn lực cần phải có để hướng tới thành công. Với 13 nguyên tắc này sẽ giúp chúng ta hiện thực hóa, biến đổi những giấc mơ và hoài bão thành hiện thực.

Mọi cuốn sách đều là một nguồn tài nguyên và kinh nghiệm để chúng ta tham khảo, cuốn sách "13 Nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu" cũng không ngoài mục đích vậy, không phải ai đọc cuốn sách này cũng sẽ trở nên giàu có, mà cái quan trọng là những bài học, những kinh nghiệm, nó là những nền tảng cốt lõi để trong tình huống cụ thể chúng ta sẽ áp dụng và vượt qua thử thách, biến các cơ hội thành hiện thực. Mọi cái đều cần phải thử, cần phải làm, không thể ngồi chờ đợi cơ hội đến được. Chỉ có khi chúng ta thực sự bắt tay vào làm một việc gì đó, chúng ta sẽ cảm thấy bế tắc về cả tiền bạc lẫn sự nghiệp thì chúng ta mới vượt qua được. Khi đó thành công luôn là bền vững. 

13 Nguyên Tắc Nghĩ Giàu Làm Giàu - Napoleon Hill

Google Driver  |  MegaNZ

13 Nguyên Tắc Nghĩ Giàu Làm Giàu - Napoleon Hill  ORIGINAL

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí