12 Pro Beauty Presets

12 Pro Beauty Presets

12 Pro Beauty Presets
12 Pro Beauty Presets

This professional presets are designed to make your photos look better. They have been tested on different photos and work very well. The adjustments are very smart, so it works well from Lightroom 3.x to CC, the effect will be the same. You can also use these presets with any photo they also could be described as multipurpose.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí