12 Photoshop Marble Styles

12 Photoshop Marble Styles

12 Photoshop Marble Styles
12 Photoshop Marble Styles

12 Photoshop Marble Styles with Professional Look!

▶ PACKAGE INCLUDES
→ ASL file;
→ PSD file;
→ JPG Preview file;
→ TXT Readme file (with Instructions).
Note: Fonts list is described in the txt file!

▶ FEATURES
→ Easy to use;
→ Layer styles 100% scalable;
→ Styles fully editable.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí