12 HQ Tilt-Shift+Color Presets

12 HQ Tilt-Shift+Color Presets

12 HQ Tilt-Shift+Color Presets
12 HQ Tilt-Shift+Color Presets

Tilt–shift photography is associated with miniature faking. If you haven’t got 800-1500$ for a tilt-shift lens, this Lightroom Presets will help you to do the close effect, not perfect as the professional lens but there are few people who can differ that. This special presets makes not only tilt-shift effect, but also nice color toning. 

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí