12 Gold Photoshop Text Effect Styles

12 Gold Photoshop Text Effect Styles

12 Gold Photoshop Text Effect Styles
12 Gold Photoshop Text Effect Styles

12 Gold Photoshop Text Effect Styles is with high quality can produce effect more perfect and interesting for your text, all style effects work only with one click.

Features 1. Easy to use 2. Work with any font 3. High Quality 4. One Click 5. 300 Dpi

File Included 1.ASL ReadMe!

Note: Link font in the ReadMe! file.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí