100 CÂU TỪ ĐỒNG NGHĨA – TỪ TRÁI NGHĨA THƯỜNG XUẤT HIỆN TRONG ĐỀ THI TIẾNG ANH

100 CÂU TỪ ĐỒNG NGHĨA – TỪ TRÁI NGHĨA THƯỜNG XUẤT HIỆN TRONG ĐỀ THI TIẾNG ANH

100 CÂU TỪ ĐỒNG NGHĨA – TỪ TRÁI NGHĨA THƯỜNG XUẤT HIỆN TRONG ĐỀ THI TIẾNG ANH
100 CÂU TỪ ĐỒNG NGHĨA – TỪ TRÁI NGHĨA THƯỜNG XUẤT HIỆN TRONG ĐỀ THI TIẾNG ANH

BÀI TẬP: TỪ ĐỒNG NGHĨA - TỪ TRÁI NGHĨA

(bản 100 CÂU BÀI TẬP)

Biên soạn: Hoàng Việt Hưng
Page: English - Trick Master
Group: Hội những người quyết tâm đạt điểm 8 môn tiếng Anh thi Đại học.
* Ngoài từ vựng ra thì chú ý DỊCH CẢ CÂU vì xu hướng ra đề gần đây của bộ là cho từ cho
sẵn rất khó nhưng lại dễ dàng suy luận. Nhớ dịch câu trước khi quyết định đáp án.
* Khi làm bài hãy nhìn lại YÊU CẦU ĐỀ để xem là đang làm CLOSEST hay OPPOSITE
nhé ! Vì rất nhiều bạn đang làm OPPOSITE mà cứ nhầm sang CLOSEST.
<=> Phần OPPOSITE chắc chắn cho 1 lựa chọn là CLOSEST cho từ cho sẵn !

Từ Đồng Nghĩa.......................................................................................2
Đáp án...................................................................................................11
Từ trái nghĩa .................................................................. 7
Đáp án...................................................................................................14

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí