10 Trọng Điểm Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Toán 10

10 Trọng Điểm Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Toán 10

10 Trọng Điểm Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Toán 10
10 Trọng Điểm Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Toán 10

Kho Sinh Viên giới thiệu cuốn sách " 10 Trọng Điểm Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Toán 10 " " của tác giả Lê Hoành Phò bao gồm 21 chuyên đề với nội dung tóm tắt kiến thức trọng tâm của Toán phổ thông và Toán chuyên, phần các bài Toán chọn lọc có khoảng 900 bài với nhiều dạng loại và mức độ từ cơ bản đến phức tạp, bài tập tự luyện  khoảng 250 bài, có hướng dẫn hay đáp số.

Cuốn sách có 3 chuyên đề nâng cao: Đa thức, Phương trình nghiệm nguyên và Toán suy luận. Cụ thể:

 Chuyên đề 1. Phản chứng và quy nạp

Chuyên đề 2. Ánh xạ và hàm số

Chuyên đề 3. Tập hợp và phép đếm

Chuyên đề 4. Phương trình

Chuyên đề 5. Hệ phương trình

Chuyên đề 6. Bất phương trình

Chuyên đề 7. Vector

Chuyên đề 8. Tích vô hướng

Chuyên đề 9. Hệ thức lượng

Chuyên đề 10. Tam giác và đường tròn

Chuyên đề 11. Cực trị hình học

Chuyên đề 12. Phép biến hình

Chuyên đề 13. Tọa độ phẳng

Chuyên đề 14. Đường tròn và Conic

Chuyên đề 15. Lượng giác và ứng dụng

Chuyên đề 16. Bất đẳng thức cơ bản

Chuyên đề 17. Bất đẳng thức mở rộng

Chuyên đề 18. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Chuyên đề 19. Đa thức

Chuyên đề 20. Phương trình nghiệm nguyên

Chuyên đề 31. Toán suy luận

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí