1.6 Học làm CEO - Mô tả công việc Phòng Kế Hoạch

- Giao tiếp khách hàng, liên hệ với các cơ sở bên ngoài tiếp thị và khai thác thị trường, nghiên cứu thị trường chọn khách hàng kỳ hợp đồng, quảng bá và liên hệ với các đơn vị trong và ngoài nước về qui mô hoạt động sản xấut kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo nguồn hàng sản xuất ổn định cho Công ty. - Cố vấn cho BGĐ về việc chọn khách hàng, thị trường tiêu thụ sản phẩm. - Tạo mối quan hệ lâu dài với khách hàng. - Lập kế hoạch sản xuất theo tháng, quí, năm; lập kế hoạch tổng cho các nhóm nhân viên kế hoạch thực hiện. - Theo dõi kế hoạch xuất nhập hàng của Công ty phục vụ kịp thời cho sản xuất - Cùng nhân viên kế hoạch tiếp khách hàng, nhận tài liệu kỹ thuật, chuyển giao tài liệu kỹ thuật cho nhân viên thực hiện. - Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện cân đối sản xuất của các mã hàng.

1.6 Học làm CEO - Mô tả công việc Phòng Kế Hoạch
1.6 Học làm CEO - Mô tả công việc Phòng Kế Hoạch
 1. Nhiệm vụ, quyền hạn:
 • Giao tiếp khách hàng, liên hệ với các cơ sở bên ngoài tiếp thị và khai thác thị trường, nghiên cứu thị trường chọn khách hàng kỳ hợp đồng, quảng bá và liên hệ với các đơn vị trong và ngoài nước về qui mô hoạt động sản xấut kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo nguồn hàng sản xuất ổn định cho Công ty.
 • Cố vấn cho BGĐ về việc chọn khách hàng, thị trường tiêu thụ sản phẩm.
 • Tạo mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
 • Lập kế hoạch sản xuất theo tháng, quí, năm; lập kế hoạch tổng cho các nhóm nhân viên kế hoạch thực hiện.
 • Theo dõi kế hoạch xuất nhập hàng của Công ty phục vụ kịp thời cho sản xuất
 • Cùng nhân viên kế hoạch tiếp khách hàng, nhận tài liệu kỹ thuật, chuyển giao tài liệu kỹ thuật cho nhân viên thực hiện.
 • Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện cân đối sản xuất của các mã hàng.
 • Xử lý các thông tin từ Xí nghiệp.
 • Liên kết với các phòng ban nghiệp vụ thực hiện kế hoạch sản xuất.
 • Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận, nhân viên thực hiện công việc được giao.
 • Thường xuyên phối hợp với các Trưởng bộ phận khác bàn bạc, phối hợp để thực hiện tốt công việc được giao.
 • Thường xuyên liên lạc với khách hàng để giải quyết những trở ngại trong quá trình kinh doanh.
 • Phân công công việc phù hợp với năng lực từng nhân viên.
 • Giám sát, theo dõi việc xử lý khiếu nại của khách hàng, đo lường sự thoả mãn của khách hàng đối với nhân viên trực thuộc.
 • Báo cáo cho Giám đốc về tiến độ sản xuất, tính hình sản xuất, kết quả việc thực hiện  sản xuất kinh doanh cho Giám đốc. Báo cáo ngay những vấn đề không thực hiện được cho Giám đốc Công ty giải quyết.
 • Tham gia xây dựng các Hệ thống quản lý trong toàn công ty …
 • Giám sát việc thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ của khách hàng đối với công ty.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc công ty.
 1. Tiêu chuẩn:
 • Tốt nghiệp đại học nghành kinh tế, kỹ thuật, Anh văn bằng C, vi tính văn phòng bằng B
 • Có kinh nghiệm quản lý sản xuất 5 năm trở lên trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương, có khả năng nói, viết thành thạo tiếng Anh, sử dụng ví tính văn phòng thành thạo.

Google Driver   |   Fshare ( Tốc độ cao )   |   MegaNZ

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí