05 Noir Theme Desktop Lightroom Presets

05 Noir Theme Desktop Lightroom Presets

05 Noir Theme Desktop Lightroom Presets
05 Noir Theme Desktop Lightroom Presets

Noir Presets, exclusively designed by our team of experts, will bring deep moody tones into your images. These presets have rich blacks, crushed highlights, and soft skin tones. Perfect for both Indoor and Outdoor Photography, Travel, Wedding and Blogger images.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí