05 Fashion Wave Mobile Lightroom Presets

05 Fashion Wave Mobile Lightroom Presets

05 Fashion Wave Mobile Lightroom Presets
05 Fashion Wave Mobile Lightroom Presets

These presets are made to perfectly balance skin tones and create a perfect mood sought after by magazines! This preset will add a modern, fashion and trendy look to your photos. It will edit your photos with a specific and unique look.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí