[ Toán 10 ]Tuyển Chọn 400 Bài Toán Đại Số 10 – Hà Văn Chương

[ Toán 10 ]Tuyển Chọn 400 Bài Toán Đại Số 10 – Hà Văn Chương

[ Toán 10 ]Tuyển Chọn 400 Bài Toán Đại Số 10 – Hà Văn Chương
[ Toán 10 ]Tuyển Chọn 400 Bài Toán Đại Số 10 – Hà Văn Chương

Cuốn sách “Tuyển chọn 400 bài toán Đại số 10” giới thiệu các bài toán tuyển chọn về: Đại số mệnh đề – tập hợp, hàm số, phương trình – hệ phương trình bậc nhất, bất đẳng thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Mục lục
Chương 1. Đại số mệnh đề – Tập hợp – Chứng minh quy nạp
Chương 2. Hàm số
Chương 3. Phương trình, hệ phương trình bậc nhất
Chương 4. Bất đẳng thức
Chương 5. Bất phương trình và hệ phương trình bậc nhất
Chương 6. Phương trình, bất phương trình bậc hai
Chương 7. Hệ phương trình bậc hai
Chương 8. Các phương trình quy về bậc 2, phương trình có căn
Chương 9. Sơ đồ horner, phương trình bậc 3, phương trình bậc 4

Hướng dẫn getlink: tại đây

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí