Sách giáo khoa tiếng anh 10 mới (trọn bộ tập 1,2 +audio)

Sách giáo khoa tiếng anh 10 mới (trọn bộ tập 1,2 +audio)

Sách giáo khoa tiếng anh 10 mới (trọn bộ tập 1,2 +audio)

Tải trọn bộ Sách giáo khoa tiếng anh 10 mới (trọn bộ tập 1,2 +audio) - chương trình thí điểm theo đề án Ngoại Ngữ 2020 của Bộ Giáo Dục Đào Tạo Việt Nam thì các học sinh THCS, THPT sẽ được học một chương trình tiếng Anh mới còn được gọi là Chương trình Tiếng Anh thí điểm.

Theo chương trình thí điểm này thì các học sinh THCS, THPT sẽ được học một loại sách tiếng Anh mới sát với thực tế, dễ tiếp thu hơn và đầy đủ hơn...

Sách giáo khoa tiếng anh 10 mới (trọn bộ tập 1,2 +audio)

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí