Luyện phát âm và ngữ điệu tiếng anh - Trần Mạnh Tường

Cuốn sách "Luyện phát âm và ngữ điệu tiếng anh" do Trần Mạnh Tường biên soạn nhằm giúp các bạn đọc phát âm chuẩn tiếng anh, đây là cơ sở để các bạn tự tin nói chuyện với người bản xứ.

Luyện phát âm và ngữ điệu tiếng anh - Trần Mạnh Tường

Cuốn sách "Luyện phát âm và ngữ điệu tiếng anh" do Trần Mạnh Tường biên soạn nhằm giúp các bạn đọc phát âm chuẩn tiếng anh, đây là cơ sở để các bạn tự tin nói chuyện với người bản xứ.

Luyện phát âm và ngữ điệu tiếng anh - Trần Mạnh Tường

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí